Items where Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Authors | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Number of items: 370.

A

A., Narayana (2023) ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನಡೆ? Prajavani.

A., Narayana (2023) ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೀಗೊಂದು ಮಹಾಮೌನ. Prajavani.

A., Narayana (2023) ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಐದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ.

A., Narayana (2023) ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ. Prajavani.

A., Narayana (2023) ಮಠಾಧೀಶರು ಮಠಾಧೀಶರಂತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ.. Prajavani.

A., Narayana (2023) ಒಲಿಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗದ ಕತೆ.

A., Narayana (2023) ಅಲ್ಲಿನವರಿಲ್ಲಿ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು.

A., Narayana (2023) K’taka model has long way to go. The Times of India.

ASRANI, KOMAL (2023) Radius (त्रिज्या) and Sine (ज्या) – a study of the Names and their Relationship. At Right Angles. pp. 50-52. ISSN 2582-1873

Abraham, Rosa and Kesar, Surbhi (2023) An acknowledgement of women’s work in economics - hits, misses, and a long road ahead. Hindustan Times.

Adaina, K C (2023) Destructive state-making at the heart of violence. Deccan Herald.

Agarwal, Shivani and Rao, Preeti and Nagendra, Harini (2023) Fifteen Years of Fragmentation and Land Cover Change in India’s Ten Largest Cities – A Google Earth Engine Analysis. Cities and the Environment (CATE), 16 (2).

Agnani, Manohar (2023) What it will take India to beat TB. Deccan Herald.

Akhila, P. and Mohammed, A. and Nimkar, J. and Nissie, J. S. and Sriram, J.A. and Mathur, R. and Seventra, A. (2023) Chalk Out - a student-led edzine: Study Buddies, 6. Azim Premji University, Bengaluru.

Akhila, P. and Mohammed, A. and Nimkar, J. and Nissie, J. S. and Sriram, J.A. and Parashar, S. (2023) Chalk out-a student-led edzine: Changing childhoods, 5. Azim Premji University.

Ansari, Khalid Anis (2023) Counting people, lesson from Bihar. Hindustan Times.

Ansari, Khalid Anis (2023) India’s Scheduled Caste list must be religion-neutral. Muslims, Christians are also Dalit.

Ansari, Khalid Anis (2023) Revisiting the Minority Imagination: An Inquiry into the Anticaste Pasmanda-Muslim Discourse in India. Critical Philosophy of Race, 11 (1). pp. 120-147.

Ansari, Khalid Anis and Suransky, Caroline (2023) Pluralization challenges to religion as a social imaginary: Anti-caste contestations of the Muslim quota in India. Religions, 14 (6). pp. 1-16.

Awasthi, Abhilasha (2023) Telling Stories Through Art. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) प्राथमिक कक्षाओं में हिन्दी भाषा शिक्षण. Other. Azim Premji Foundation.

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) पाठकों के विचार. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 120-130.

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) समतामूलक और समावेशी शिक्षा की संस्कृत. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 104-115. ISSN 2582-483X

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण - भाग 1. Other. Azim Premji Foundation.

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) English Language Teaching in Primary Classrooms. Other. Azim Premji Foundation.

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) Issues in Education : Volume II The Pandemic and School Education. Manual. Azim Premji University.

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) Learning Curve, April 2023. Learning Curve (15). pp. 1-78. ISSN 2582-1644

Azim Premji Foundation, (APF) (2023) Learning Curve, August 2023. Learning Curve (16). pp. 1-74. ISSN 2582-1644

Azim Premji University, (APU) (2023) Pathshala Bheetar Aur Bahar, June 2023. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 1-128. ISSN 2582-483X

Azim Premji University, (APU) (2023) Pathshala Bheetar Aur Bahar, March 2023. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (15). pp. 1-132. ISSN 2582-483X

B

B, Bhuvaneshwari and Sunny, Sharoon (2023) Supporting Neurodiverse learners in universities. Education Times.

BM, Padma (2023) Learning Through Stories. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Badkas, Isha (2023) What Storytelling Brings to the Class. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Bajaj, Sunil (2023) The Closing Bracket... At Right Angles. pp. 85-86. ISSN 2582-1873

Banerjee, Shilpi (2023) Going beyond the board. Deccan Herald.

Banerjee, Shilpi and Rao, N. J. (2023) 9Classroom Assessment in Higher Education. Higher Education for the Future. pp. 1-20.

Bang, Alok (2023) Unevenly distributed biological invasion costs among origin and recipient regions. Nature Sustainability. pp. 1-21. ISSN 2398-9629

Bardapurkar, Abhijeet (2023) The Canvas of Science Education. Contemporary Education Dialogue. pp. 1-10. ISSN 2249-5320

Basole, Amit and Abraham, Rosa and Rakshit, Angarika and Vijayamba, R. and Shrivastava, Anand and Halder, Tamoghna (2023) State of Working India 2023 : Social Identities and Labour Market Outcomes. Technical Report. Azim Premji University, Bengaluru.

Basole, Amit and Chopde, Dimple and Nath, Paaritosh (2023) Estimating the productivity gap between organised and unorganised small-scale units in India’s manufacturing sector. Working Paper. Azim Premji University, Bangalore.

Basole, Amit and Gupta, Gaurav (2023) The Impact of covid-19 on Bengaluru’s urban poor. Technical Report. Azim Premji University, Bengaluru.

Begum, Farzana (2023) Focus on socio-emotional learning: Azim Premji School, Kalaburagi. Learning Curve (15). pp. 33-36. ISSN 2582-1644

Behar, Anurag (2023) ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು. Prajavani.

Behar, Anurag (2023) ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳು. Zee News.

Behar, Anurag (2023) Artificial intelligence could hurt education at its most basic level. Mint.

Behar, Anurag (2023) Civil society organizations require wholesome support. Mint.

Behar, Anurag (2023) Developing a school culture can do much to mould students well. Mint.

Behar, Anurag (2023) Individual dedication can overcome rigid constraints. Mint.

Behar, Anurag (2023) Integrating vocational education in school education would serve India well. Mint.

Behar, Anurag (2023) Keep up the spirit among those who work in India’s social sector. Mint.

Behar, Anurag (2023) Learning standards set specific aims for each aspect of schooling. Mint.

Behar, Anurag (2023) Let us fund civil society organizations for the long haul. Mint.

Behar, Anurag (2023) The Mahatma’s beliefs remain vital to school education. Mint.

Behar, Anurag (2023) Online education is inadequate for reasons we have long known. Mint.

Behar, Anurag (2023) Subjects taught in school are set to emphasize rounded learning. Mint.

Behar, Anurag (2023) Three pitfalls that social sector workers need to guard against. Mint.

Behar, Anurag (2023) We must inculcate sound values for education to be meaningful. Mint.

Behar, Anurag (2023) We need an education system that isn’t held hostage by exams. Mint.

Behar, Anurag (2023) A few good actions may actually be enough to improve education. Mint.

Behar, Anurag (2023) A magical box has been unveiled to enchant and educate students. Mint.

Behar, Anurag (2023) The misconceptions of donors are hobbling civil society work. Mint.

Behar, Anurag (2023) The world requires inoculation against statist policies. Mint.

Bhaskar, Anjor and Narayanan, Rajendran (2023) Lockdown, demonetisation to CAA, farm laws: How hasty policies have killed Indians. Scroll. In.

Bhattacharjee, Malini (2023) ‘Dharmic Nation’: Of Hindu Religious Freedoms and Rights | Book Review. News18.

Bhattacharjee, Malini and Venkatraman, PC (2023) Sylhet Referendum Anniversary: A Time to Remember Partition Wasn't Only About a Hindu-Muslim Binary. The Wire.

Biswal, Sudhansu S and Mishra, Sushree S and Sridhar, K. (2023) Resolution of the LHCb ηc anomaly. Journal of High Energy Physics. pp. 1-7. ISSN 1029-8479

Bose, Mampi (2023) What Government Expenditure Tells Us About Official Attitudes Towards Women’s Safety. The Wire.

Bubna, Mahesh (2023) A procedure to (approximately) trisect an arbitrary angle. At Right Angles. pp. 51-52. ISSN 2582-1873

C

Chattopadhyay, Siddhartha Sankar (2023) Irrational Nine-Point Centre is Impossible for a Triangle with Rational Vertices. At Right Angles. pp. 59-60. ISSN 2582-1873

Choksi, Pooja and Agrawal, Arun and Bialy, Ivan and Chaturvedi, Rohini and Davis, Kyle Frankel and Dhyani, Shalini and Fleischman, Forrest and Lechner, Jonas and Nagendra, Harini and Srininvasan, Veena and DeFries, Ruth (2023) Combining socioeconomic and biophysical data to identify people-centric restoration opportunities. npj Biodiversity. pp. 1-5.

Conversations, Azim Premji Foundation (2023) Dialogues: A quarterly newsletter. [Newsletter]

Conversations, Azim Premji Foundation (2023) Dialogues: A quarterly newsletter. [Newsletter]

Conversations, Azim Premji Foundation (2023) Dialogues: A quarterly newsletter. [Newsletter]

D

De, Prithwijit (2023) To factor or not to factor. At Right Angles. pp. 30-31. ISSN 2582-1873

De, Rahul (2023) Economics and Populism: Neoliberalism. In: Encyclopedia of New Populism and Responses in the 21st Century. Springer, Singapore, pp. 1-6.

De, Rahul (2023) A History of Economic Policy in India : Crisis, Coalitions, and Contingency. Cambridge University Press. ISBN 9781009362665

De, Rahul and DCruz, Aaromal (2023) The changing business of football: The impact of the lockdown on the English premier league. In: Sports Management in an uncertain Environment. Springer: Singapore., XX-309. ISBN 978-981-19-7009-2 (Submitted)

De, Sourav (2023) A Puzzling High School Math Problem. At Right Angles. pp. 72-75. ISSN 2582-1873

Desai, Dhruva (2023) Meaningful Conversations Through Stories. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Deshmukh, Jyoti and Taneja, Shivani (2023) Children’s voice in children’s stories. Learning Curve (15). pp. 23-26. ISSN 2582-1644

Deshmukh, Nabanita (2023) Storytelling Activities for Classrooms. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Devi, Sandhya (2023) The true meaning of inclusion: Towards a ‘Sadbhavna Vidyalaya’. Learning Curve (15). pp. 40-42. ISSN 2582-1644

Divakaran, D (2023) Adventures of a Mathematician By Stanislaw Ulam. At Right Angles. pp. 86-89. ISSN 2582-1873

Dutta, Pallavee (2023) Children with disabilities in regular schools. Learning Curve (15). pp. 64-68. ISSN 2582-1644

Dwivedi, Rajni (2023) Stories Create Connections | My Experiences. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

G

GUPTA, SHYAM SUNDER (2023) Amazing Shapes using Factorial Digits. At Right Angles. pp. 25-30. ISSN 2582-1873

Gayatri, . (2023) Storytelling as a Method of Instruction. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Gesota, Rupesh (2023) Detours – Unplanned Learning Opportunities. At Right Angles. pp. 19-24. ISSN 2582-1873

Ghosh, Jonaki (2023) Exploring Geometrical Constructions – The GeoGebra Way. At Right Angles. pp. 68-75. ISSN 2582-1873

Giridhar, S. (2023) Notes from the dressing room. Deccan Herald.

Giridhar, S. (2023) Review: A Life in Cricket and in the Mind. Business Line.

Giridhar, S. and Raghunath, V.J. (2023) Mid-Wicket Tales : A Century and More of Cricket. Speaking Tiger. ISBN 978-9354475986

Golani, Rajesh and Narayanan, Rajendran (2023) Discrimination in the IITs is something to write about. The Hindu.

Gundi, Mukta (2023) गोष्ट हाये पृथ्वीमोलाची! Maharashtra Times.

Gundi, Mukta (2023) Equipping school teachers for a menstruation-friendly world. Times of India.

Gundi, Mukta and Mishra, Arima (2023) All of us together in ‘Health for All’. ET Healthworld.

Gundimeda, Sambaiah (2023) Debating cow-slaughter: the making of Article 48 in the Constituent Assembly of India. India Review, 22 (1). pp. 1-27. ISSN 1557-3036

Gupta, Charu (2023) A (S)Trip with a twist. At Right Angles. pp. 7-11. ISSN 2582-1873

Gupta, Jayaditya (2023) Counting Perimeter Magic Triangles. At Right Angles. pp. 63-67. ISSN 2582-1873

H

HARAGOPAL, R (2023) Haras Numbers. At Right Angles. pp. 56-58. ISSN 2582-1873

HOSSAIN, SARMAD (2023) Geometric and Calculus Proofs of Some Inequalities. At Right Angles. pp. 99-102. ISSN 2582-1873

Halder, Anuja (2023) Dhani’s Three Friends | The Story in Class. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Hegde, Rupamanjari (2023) Textbook controversies and the missing voice of the teacher. The Wire.

Hemming, Victoria (2023) पर्यावरण रक्षणासाठी. सृष्टिज्ञान दिवाळी अंक. pp. 120-121.

Highton, Sean and Gaubert, Philippe (2023) खवले मांजराचे संवर्धन. सृष्टिज्ञान दिवाळी अंक. pp. 48-50.

Huded, Sidlingappa M. (2023) ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು: ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ. Kannada Dunia.

Humenberger, Hans (2023) Centroids of Quadrilaterals and a Peculiarity of Parallelograms. At Right Angles. pp. 90-98. ISSN 2582-1873

I

Idiculla, Mathew (2023) Reigning over the capital, from above. The Hindu.

Idiculla, Mathew (2023) Women’s quota, panchayats to Parliament. The Hindu.

J

Jagathapu, Kasi Rao (2023) Another theorem for congruence of triangles. At Right Angles. 35 -39. ISSN 2582-1873

Jhanjh, Dev Kumar (2023) Epigraphic practice and the making of state society in eastern Madhya Pradesh (circa fifth–sixth centuries ce). Studies in History. pp. 1-21.

Jhanjh, Dev Kumar (2023) Political Economy in the Hill States of Brahmapura-Kārttikeyapura in Central Himalaya (c.6th-10th Centuries CE). In: Historiographical Issues and Perspectives: Essays in Honour of Professor Ranabir Chakravart. Bloomsbury, pp. 259-280.

Jhanjh, Dev Kumar (2023) Politics and polity in early Central Himalayan region. The Encyclopedia of Ancient History: Asia and Africa. pp. 1-4.

Joshi, Kamlesh Chandra (2023) Lightning (Big Book) | The Story in Class. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

K

K., Sasikumar (2023) Achu’s primes - a special class of weak primes. At Right Angles. pp. 40-42. ISSN 2582-1873

Kalyani, K (2023) Book review: Anna Johansson and Stellan Vinthagen, Conceptualizing ‘Everyday Resistance’: A Transdisciplinary Approach. South Asia Research. pp. 1-3.

Kancharla, Adish (2023) A problem from the 2019 zonal informatics olympiad. At Right Angles. pp. 63-65. ISSN 2582-1873

Kanhere, Aaloka (2023) Manipulative Review: Rangometry. At Right Angles. pp. 78-82. ISSN 2582-1873

Kanojiya, Rajkumar (2023) Some more Divisibility Rules. At Right Angles. pp. 39-41. ISSN 2582-1873

Kashyap, Sham N. (2023) How do Panchayats Work: Exploring Clientelistic and Programmatic Transactions in Gram Panchayats of Karnataka. Indian Journal of Human Development. pp. 1-14. ISSN 2456-480X

Kaur, Rima (2023) ‘Sharma ji ka beta’ syndrome and drone parenting must end. Boards causing more student suicides. The Print.

Kesar, Surbhi and Abraham, Rosa (2023) Religious Identity-Based Inequality in the Labour Market: Policy Challenges in India. In: Poverty and Prejudice : Religious Inequality and the Struggle for Sustainable Development. Bristol University Press, Bristol, UK. ISBN 9781529229066

Komenaka, Ian and Metz, James (2023) A conversation with Ian classroom about squares and cubes. At Right Angles. pp. 12-14. ISSN 2582-1873

Kumar, Mala (2023) When Stories March into the Maths Classroom. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Kumar, Vikas (2023) Making India’s census count. East Asia Forum.

Kumar, Vikas (2023) Numbers as Political Allies : The Census in Jammu and Kashmir. Cambridge University Press. ISBN 9781009317245

Kumar, Vikas (2023) Waiting for a Christmas Gift: Essays on Politics, Elections and Media in Nagaland. Heritage Publishing House.

Kurien, Anand Mathew (2023) Ramanujan: From Zero to Infinity. At Right Angles. pp. 88-91. ISSN 2582-1873

L

Lakhtakia, Sukriti (2023) The importance of listening to children. Learning Curve (15). pp. 53-57. ISSN 2582-1644

Lakshman, Vishnu (2023) Beware of the Devil in your Dreams! At Right Angles. pp. 86-87. ISSN 2582-1873

Lalit, Ragini (2023) Social justice: The core of learning. Learning Curve (15). pp. 69-71. ISSN 2582-1644

Llopart, J. P. and Alvarez-Blanco, P. and Moreira-Demarco, L. and Bang, Alok and Angulo, E. and Maneyro, R. (2023) Testing the novel weapons hypothesis of the Argentine Ant Venom on Amphibians. Toxins. pp. 1-13.

M

MITTAL, VANSHIKA (2023) Nesting Platonic Solids. At Right Angles. pp. 36-46. ISSN 2582-1873

Madan, Amman (2023) Building Fraternity in the Classroom. Learning Curve (15). ISSN 2582-1644

Madan, Amman (2023) The perils of stereotyping Brahmins and Muslims. Deccan Herald.

Madan, Ankur (2023) Classroom with a View: Notes from the Krishnamurti Schools | Book Review. Learning Curve (15). pp. 72-75. ISSN 2582-1644

Makhija, Aman (2023) Deriving an equation for the Sun’s path. At Right Angles. pp. 69-73. ISSN 2582-1873

Mangal, Kunal (2023) The Indian labour market through the lens of public sector recruitment. Technical Report. Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University, Bengaluru.

Mathew, CK (2023) Reviewing the republic : Reflections on the Constitution of India. Azim Premji University, Bengaluru. ISBN 9788194875703

Maurya, Akash (2023) Connections between Paper Folding, Geometry and Proof. At Right Angles. pp. 16-18. ISSN 2582-1873

Meera, . (2023) Computing Squares of Consecutive Numbers in a Number Series. At Right Angles. pp. 12-15. ISSN 2582-1873

Mehta, Shefali Tripathi (2023) Editorial: Learning Curve, April 2023. Learning Curve (15). ISSN 2582-1644

Mishra, Arima and Joseph, Rajesh and Gangadhara, Manjunath and Lobo, Roshni (2023) Body as machine: Health vulnerability of women garment factory workers in India. SSM - Qualitative Research in Health, 4 (100301). pp. 1-7.

Misquith, Anil and Dash, Satya Prakash (2023) Scaling technology innovations in healthcare: A handbook for social enterprises. UNSPECIFIED.

Modi, Paraj (2023) Book Review: A Mathematician’s Apology, by G.H. Hardy. At Right Angles. pp. 76-77. ISSN 2582-1873

Mukherjee, Shreya (2023) Integer Board Game. At Right Angles. pp. 19-24. ISSN 2582-1873

Mukhopadhyay, Utpal (2023) Derivation of formulae for solving some common arithmetic problems. At Right Angles. pp. 20-23. ISSN 2582-1873

Mundhara, Shreya (2023) Guess the Card. At Right Angles. pp. 60-62. ISSN 2582-1873

Mundoli, Seema and Sanfui, Abhiri and Nagendra, Harini (2023) Pestilential or Productive? Tracking Two Centuries of Environmental Change and Current Perceptions About Ecosystem Services of the East Kolkata Wetlands. Urbanisation. pp. 1-21.

Mundoli, Seema and Sanfui, Abhiri and Nagendra, Harini (2023) Pestilential or Productive? Tracking Two Centuries of Environmental Change and Current Perceptions About Ecosystem Services of the East Kolkata Wetlands. Urbanisation.

N

NEMA, JYOTI and AGGARWAL, POONAM (2023) On a Link between Three Trigonometric Identities for a Triangle. At Right Angles. pp. 47-49. ISSN 2582-1873

Nagendra, Harini (2023) Book Review: At the feet of living things. The Hindu BusinessLine.

Nagendra, Harini (2023) Climate festivals of joy.

Nagendra, Harini (2023) Environment first, dear new government. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) From earth to earth, living by the cycle of life. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) Good Luck or Bad Omen: Attitudes Towards the Slender Loris in the City of Bengaluru, India. Urbanisation.

Nagendra, Harini (2023) Heritage trees need legal rights. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) Murder Under a Red Moon : A 1920s Bangalore Mystery (Part of Bangalore Detectives Club). Pegasus Crime. ISBN 9781639363704

Nagendra, Harini (2023) A New Year resolution for the environment. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) Plastic Earth. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) Reviving the city as a commons. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) We need to get ‘Green Lit’ books into children’s hands. Deccan Herald.

Nagendra, Harini (2023) A hot and angry Earth. Deccan Herald.

Nagendra, Harini and Mundoli, Seema (2023) Could Udaipur, City of Lakes, turn into a dust bowl surrounded by denuded mountains?

Nagendra, Harini and Mundoli, Seema (2023) Shades of Blue : Connecting the Drops in India's Cities. Penguin Random House India. ISBN 9780670099696

Nagendra, Harini and Mundoli, Seema and Nishanth, Vijay (2023) Environmental Impacts of proposed FLYOVER on Sankey Road. Technical Report. Azim Premji University.

Nallur, Varun (2023) A blueprint for transparency in school education. Times of India.

Nandivada, Vedanth (2023) Common Errors in Interpretation of Correlation, Causation, and Association in Research. At Right Angles. pp. 13-18. ISSN 2582-1873

Narayanan, Rajendran (2023) 4 ways Budget can help 90% who produce 50% of GDP. Times of India.

Naryana, A (2023) Result of polls will answer crucial questions. Hindustan Times.

Natarajan, Mala R (2023) Socio-emotional support for children with learning difficulties. Learning Curve (15). pp. 61-63. ISSN 2582-1644

Nath, Paaritosh and Mandela, S. Nelson and Gawali, Aishwarya (2023) Loss, recovery and the long road ahead: Tracking India’s informal workers through the pandemic. The Indian Journal of Labour Economics. ISSN 0971-7927

Nath, Paaritosh and Menon, Rahul (2023) Labour market flows and gender differentials in urban unemployment over the pandemic. Working Paper. Centre for Sustainable Employment, Bangalore.

P

PARINITHA, M (2023) A Problem from Madhava Mathematics Competition 2023. At Right Angles. pp. 76-77. ISSN 2582-1873

Padmanabha, Anantha and Ramanujam, R (2023) A decidable fragment of first order modal logic: two variable term modal logic. ACM Transactions on Computational Logic. pp. 1-37.

Paik, Saswati (2023) Regular Learning Loss of Children in Flood Prone Areas : A Case Study from Flood Prone Assam. Know Disasters.

Pal, Agniva (2023) Saussurian Sign. Language in India, 23. pp. 15-19. ISSN 1930-2940

Parashar, S. (2023) KathaVana | Creating a Space for Stories and Storytelling. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Parcha, Ankush Kumar (2023) Menelaus’s Theorem. At Right Angles. pp. 87-88. ISSN 2582-1873

Pathania, Gaurav J and Kalyani, K (2023) Contextualizing the Emergence of Dalit Studies in Indian Academia. In: Critical Perspectives on the Denial of Caste in Educational Debate. Routledge. ISBN 9781003155065

Pinto, Edward Premdas (2023) Opinion: Patient rights in Rajasthan’s new law are key to fundamental right to health care. Citizen Matters.

Pinto, Edward Premdas (2023) A right step towards health for all. Deccan Herald.

Pradyumna, Adithya (2023) Critiquing ‘Component C’: The health parameter of the comprehensive environmental pollution index. Economic & Political Weekly, lViii (18). pp. 26-29. ISSN 2349-8846

Prakash, Anand (2023) Products of sums of all co-primes from 1 till any given number. At Right Angles. pp. 92-95. ISSN 2582-1873

Prakash, Anand (2023) Two 4-Digit Puzzles. At Right Angles. pp. 61-64. ISSN 2582-1873

Prasad, Veena (2023) Humanising Science with Stories. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Priya, Ritu and Sarkar, Amitabha and Das, Sayan and Gaitonde, Rakha and Ghodajkar, Prachinkumar and Gandhi, Mohit (2023) Questioning global health in the times of COVID-19: Re-imagining primary health care through the lens of politics of knowledge. Humanities and social sciences communications. pp. 1-11.

Purushothaman, Seema and C, Amrita (2023) പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങളാവുന്നു? കേരളത്തിന്‍റെ വികസന നേട്ടങ്ങള്‍ - ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. മനോരമ ഓൺലൈൻ.

R

R, Madhumitha (2023) Linking Curricular Content to Stories | My experiences. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

R., Yogesh G. (2023) Emotional wellbeing of children in Anganwadis. Times of India.

Raghavendran, Srinivas and Abraham, Rosa (2023) உரிமைத்தொகைத் திட்டமும் பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தலும். Hindu Tamil.

Raghavendran, Srinivas and Basole, Amit (2023) எப்படி இருக்கிறது இந்தியப் பணியாளர்களின் நிலை? Hindu Tamil.

Raghunath, V.J. and Giridhar, S. (2023) India-Aus: It will come down to fine margins. Deccan Herald.

Rajagopalan, A.S. (2023) एकवृृन्तगतफलद्वृयन्यायः। ‘Two Fruits on One Stalk’. At Right Angles. pp. 53-55. ISSN 2582-1873

Rajan, Vijitha (2023) Migrant Childhoods and Temporalities in India: A Reflective Engagement with Dominant Discourses. JOURNAL OF CHILDHOOD STUDIES, 48 (1). pp. 30-43.

Rajan, Vijitha and Dalal, Jyoti and Anand, Chetan (2023) Education, margins and city: Examining the linkages through an ethnographic exploration. Technical Report. Indian Institute for Human Settlements (IIHS).

Ramachandran, A. (2023) On the circumcentres of isosceles trapezia. At Right Angles. pp. 32-34. ISSN 2582-1873

Ramachandran, A. (2023) A Question about 3-Digit Numbers. At Right Angles. p. 51. ISSN 2582-1873

Ramachandran, A. (2023) Solution to a Question about 3-Digit Numbers. At Right Angles. p. 59. ISSN 2582-1873

Ranganath, . (2023) Teaching Mathematical Concepts Through Storytelling. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Rao, Muralidhar and M, Parinitha (2023) A Problem from the Putnam 2022 Competition. At Right Angles. pp. 83-86. ISSN 2582-1873

Rao, Muralidhar and M, Parinitha (2023) A number theory problem from Hungarian math olympiad. At Right Angles. pp. 66-68. ISSN 2582-1873

Rao, Neethi Varadaraja and Bhaskaran, Varsha and Nagendra, Harini (2023) Can green tribunals help to resist neo-liberalism in environmental governance – The case of India. Land Use Policy. pp. 1-10. ISSN 02648377

Rathore, Dipti Singh (2023) From gender inequality to equality: Towards a ‘Sadbhavna Vidyalaya’. Learning Curve (15). pp. 31-32. ISSN 2582-1644

Raturi, Shubham (2023) The Elephant in the room: SEL deficient teaching. Learning Curve (15). pp. 50-52. ISSN 2582-1644

Research Centre, Azim Premji University (2023) Forests of Life (August). [Newsletter]

Research Centre, Azim Premji University (2023) Forests of Life (July). [Newsletter]

Research Centre, Azim Premji University (2023) Forests of Life (June). [Newsletter]

Research Centre, Azim Premji University (2023) Forests of Life (October). [Newsletter]

Research Centre, Azim Premji University (2023) Forests of Life (September). [Newsletter]

S

S., Giridhar (2023) People@Work. Why do we treat internal communications with disdain? The Hindu Business Line.

S., Yathiraj (2023) Math-Magic Generalized Fermat Numbers. At Right Angles. pp. 52-55. ISSN 2582-1873

S. V., Chikkaveeresha (2023) Socio-Emotional Learning through Project Work. Learning Curve (15). pp. 27-30. ISSN 2582-1644

SINGHA, SUJATA (2023) Sums of Powers of Any Composite Number. At Right Angles. pp. 34-36. ISSN 2582-1873

Saha, Arnabi (2023) Proof Without Words: Alternating Sum of Odd Numbers. At Right Angles. pp. 42-44. ISSN 2582-1873

Sahu, Savitri (2023) Eliminating discrimination and exclusion: Towards a ‘Sadbhavna Vidyalaya’. Learning Curve (15). pp. 43-45. ISSN 2582-1644

Saikia, Smitana and Shukla, Srijan (2023) To be effective, critiques of Hindutva must incorporate the ideas of the Pasmanda Muslim movement. Scroll.in.

Saleem, Jwairia (2023) Asset thinking: The mindset for inclusion. Hindustan Times.

Saleem, Jwairia (2023) Don’t make NAS an exam in disguise. Deccan Herald.

Saleem, Jwairia (2023) Going beyond Rote learning key for learning outcomes. India Today.

Saleem, Jwairia (2023) How correct is our correction? Teacher Plus. ISSN 0973-778

Saleem, Jwairia (2023) Rethinking teacher wellbeing: Beyond stress and burnout. Learning Curve (15). pp. 6-11. ISSN 2582-1644

Saluja, Anshu (2023) Bridge the glaring gaps in learning. Deccan Herald.

Saluja, Anshu (2023) Language matters: English teaching and learning are in an abysmal state. Telegraph Online.

Saluja, Anshu (2023) Putting up with patrilocality. Indian Express.

Saroj, Ram Kumar (2023) Maths Mela: A Unique Measurement Fair in a School. At Right Angles. pp. 25-30. ISSN 2582-1873

Sasikumar, K (2023) A Conjecture equivalent to the Goldbach Conjecture, and some Consequences. At Right Angles. pp. 56-58. ISSN 2582-1873

Sastry, K. M. (2023) A divisibility chain problem. At Right Angles. pp. 96-97. ISSN 2582-1873

Sen, Amrita and Nagendra, Harini (2023) ‘Songs of the lake’: Understanding cultural expressions of nature through dwindling folk-songs and mythologies in Bengaluru. South Asia: Journal of South Asian Studies. pp. 1-20.

Sensowa, Progyan (2023) An algorithmic approach to multiplication using “ekadhikena purvena sutra”. At Right Angles. pp. 15-19. ISSN 2582-1873

Sharma, Anshul Rai (2023) Fostering community action for ecological restoration| India Water Portal.

Sharma, Anshul Rai (2023) The promise of Gruha Lakshmi: Challenges of an ambitious scheme. Citizen Matters.

Sharma, Iman (2023) Imparting Values Through Storytelling | My Experiences. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Sharma, Seema (2023) Rajasthan’s killer Sandstone Mines. The India Forum.

Sharma, Toyesh Prakash (2023) Divergence and convergence of two closely related infinite series. At Right Angles. pp. 98-100. ISSN 2582-1873

Sharma, Toyesh Prakash (2023) Four problems on surds. At Right Angles. pp. 59-62. ISSN 2582-1873

Sharma, Toyesh Prakash (2023) Problems based on the AM-GM Inequality - Part II. At Right Angles. pp. 107-110. ISSN 2582-1873

Sharma, Toyesh Prakash and Sharma, Etisha (2023) Maxima and Minima using the Power Mean Inequality. At Right Angles. pp. 103-106. ISSN 2582-1873

Shastri, Jigisha and Pandya, Kinnari and Sen, Rekha Sharma and Rao, M Sreenivasa and Jaggena, Uma Maheshwara (2023) Early Learner Assessment (ELA): A handbook for developmental assessment of children 3-5 years. Azim Premji University, Bangalore.

Shirali, Padmapriya (2023) Logic, Reasoning and Proof. At Right Angles. pp. 2-14. ISSN 2582-1873

Shirali, Padmapriya (2023) NEWSPAPERS IN THE MATHEMATICS CLASS. At Right Angles. pp. 1-16. ISSN 2582-1873

Shirali, Padmapriya (2023) Speed, test, distance and graphs. At Right Angles. pp. 2-11. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) Congruency, A Trigonometric View. At Right Angles. pp. 65-67. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) Geometric proofs of two trigonometric identities. At Right Angles. pp. 46-50. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) Interesting infinite, recurring decimals. At Right Angles. pp. 43-45. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) On trisecting an angle. At Right Angles. pp. 53-58. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) Opening Bracket... On proof and reasoning in the teaching of mathematics. At Right Angles. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) Two New Proofs of the Pythagorean Theorem - Part I. At Right Angles. pp. 7-12. ISSN 2582-1873

Shirali, Shailesh (2023) Two New Proofs of the Pythagorean Theorem - Part II. At Right Angles. pp. 7-11. ISSN 2582-1873

Singh, Anil (2023) School as an Extension of the Family. Learning Curve (15). pp. 16-18. ISSN 2582-1644

Solanki, Shalini (2023) Some simple activities to manage emotions. Learning Curve (15). pp. 46-49. ISSN 2582-1644

Space, Math (2023) Assessing mathematical proficiency at the secondary stage – I. At Right Angles. pp. 24-29. ISSN 2582-1873

Space, Math (2023) How Much or Till What: When and Why? At Right Angles. pp. 31-33. ISSN 2582-1873

Srinivas, SV (2023) How ‘reaction videos’ shed light on society’s collective consciousness. The Hindu.

Stupel, Moshe and Fraivert, David (2023) Three Different Proofs for the Same Task. At Right Angles. pp. 31-34. ISSN 2582-1873

Sudheesh, R.C. (2023) Adivasi Migrant Labour and Agrarian Capitalism in Southern India. Journal of Agrarian Change. pp. 1-16.

Sudheesh, R.C. (2023) Book Review: Top Dressing or Deep Roots? Economic and Political Weekly, 58 (11). pp. 30-32. ISSN 2349-8846

Sundaram, Neeraja (2023) English Romantic Literature. Literary Contexts . Orient BlackSwan, Hyderabad. ISBN 9789354424007

Sunny, Sharoon (2023) Life lessons on a Lambretta. Deccan Herald.

Sunny, Sharoon (2023) Listening to students. In: Stories of Teacher Authenticity. PeacheyPublications Ltd, Devon, pp. 71-75.

Sunny, Sharoon (2023) Power of Stories in Language Learning. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Suram, Venkata Naga Vinay (2023) Popular Stories in the Science Classroom. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Surathkal, Prasanna and Jyotishi, Amalendu and Bhatta, Ramchandra and Scholtens, Joeri and Johnson, Derek and Mondal, Gargi and Gupta, Priya (2023) Implications of utilization shifts of marine fish in India: a macro-level empirical analysis. Rev Fish Biol Fisheries. pp. 1-17.

Surendranath, Anup and Deo, Medha and Raghavan, Vijay and Mudaliyar, Sharli and Hazra, Saugata and Kacker, Devyani and Ramaprasad, Anil (2023) Legal Representation for Undertrials in Maharashtra 2018 – 2021. Technical Report. Azim Premji Foundation, Bengaluru.

Surendranath, Anup and Deo, Medha and Raghavan, Vijay and Mudaliyar, Sharli and Hazra, Saugata and Kacker, Devyani and Ramaprasad, Anil (2023) Legal Representation for Undertrials in Maharashtra 2018 – 2021 (Summary). Technical Report. Azim Premji Foundation, Bengaluru.

Sureshrao, Sunita (2023) A school transformed by teachers’ concern and care. Learning Curve (15). pp. 58-60. ISSN 2582-1644

Swaminathan, Siddharth and Heller, Patrick and Varshney, Ashutosh (2023) The Rich Have Peers, the Poor Have Patrons: Engaging the State in a South Indian City. American Journal of Sociology, 129 (1). pp. 76-122.

T

TONAPI, ANUSHKA (2023) Explorations on the Sierpinski Gasket Graph. At Right Angles. pp. 78-85. ISSN 2582-1873

Tambe, Sandeep and Ballal, Aabha and Tomar, Richa and Wyborn, Carina and DeFries, Ruth and Ganguly, Sunayana and Scarlett, Lynn (2023) Bridging science, policy and practice for sustainability: Towards a conceptual framework. Environmental Science & Policy, 145. pp. 208-216.

Taneja, Shivani and Sohit, Savita (2023) Childhood traumas and healing in an educational space. Learning Curve (15). pp. 12-14. ISSN 2582-1644

Thomas, Alex M. (2023) Classical Economics and the Question of Aggregate Demand. Review of Political Economy. pp. 1-15.

Thomas, Alex M. (2023) The Political Economy of Wages. In: Encyclopedia of New Populism and Responses in the 21st Century. Springer, Singapore.

Thomas, Alex M. (2023) Recent Histories of Indian Economic Thought: A Critical Survey. The History of Economic Thought, 64 (2). pp. 19-44.

Thomas, Alex M. (2023) Ricardo and Classical Political Economy. In: The Anthem Companion to David Ricardo. Anthem Press, pp. 1-230. ISBN 9781839982927

Tonapi, Anushka (2023) Zeller’s Congruence. At Right Angles. pp. 68-71. ISSN 2582-1873

Tripathy, Samit and Sengupta, Angan and Jyotishi, Amalendu (2023) Where do countries stand in cloud computing readiness? A country-level analysis of capacity and potential. Journal of Information Technology & Politics. pp. 1-15.

Trivedi, Valentina (2023) How Stories Nourish Children. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Tyagi, Juhi and Aathresh, Dileep (2023) The many states of Karnataka. Deccan Herald.

U

Unnikrishnan, Hita and Gerullis, Maria Katharina and Cox, Michael and Nagendra, Harini (2023) Unpacking dynamics of diverse nested resource systems through a diagnostic approach. Sustainability Science. pp. 1-28.

Upadhyaya, Himanshu (2023) The CAG's Mizoram Audit Report Leads to Numerous Questions, Some on its Own Processes. The Wire.

Upadhyaya, Himanshu (2023) How the government covered up the severity of Sikkim floods by blaming them on a ‘cloudburst’. Scroll.in.

Upadhyaya, Himanshu (2023) More Than the Budget, Its the Union Government's Account Audit Reports That Deserve Attention. The Wire.

Upadhyaya, Himanshu (2023) South Lhonak GLOF Triggered Flood in Teesta Because Warnings Remained Neglected. The Wire.

Upadhyaya, Himanshu (2023) What Is the Health and Education Cess Being Spent On? The Wire.

Upadhyaya, Himanshu (2023) The story of Indian sign language and deaf culture. Seminar (767). pp. 60-62.

Utsahi, Rajesh (2023) How to be a Good Storyteller. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

V

Vanjari, Raghvendra S. (2023) ए आय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता). सृष्टिज्ञान दिवाळी अंक. p. 79.

Vanjari, Raghvendra S. (2023) Dialogues: Infinite She... [Newsletter]

Vanjari, Raghvendra S. (2023) Flamingo. Sonneratia, 3 (2). p. 13.

Vanjari, Raghvendra S. (2023) Pipit in the Dark Night. Pakshimitra, 14 (1). p. 14.

Venkataraman, Anuja (2023) Socio-Emotional Skills for Conflict Resolution. Learning Curve (15). pp. 19-22. ISSN 2582-1644

Venkataraman, Anuja (2023) The many routes to handling conflict. Teacher Plus. ISSN 0973-778

Venkatesh, Sudheesh (2023) ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವೃತ್ತಿರಂಗದ ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಭರು; ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ ಬಹುಶ್ರುತರ ಅಗತ್ಯ. Viajayavani.

Venkatesh, Sudheesh (2023) ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಬ ಅನುಕೂಲತೆ. Vijay Karnataka.

Venkatesh, Sudheesh (2023) ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕ್ರಮ. Prajavani.

Venkatesh, Sudheesh (2023) ಮಾತು ಬಂದವಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ: `ಸಂಘರ್ಷ' ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಪರಿಹಾರ. Vijay Karnataka.

Venkatesh, Sudheesh (2023) ನಾಯಕನಾದವನು ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲ; ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. Hindustan Times.

Venkatesh, Sudheesh (2023) ನೊಬೆಲ್‌ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಗಳು..!

Venkatesh, Sudheesh (2023) 'उद्योग 5.0' की सामाजिक उद्देश्य की ओर मुड़ती राह. Prabhatkhabar.

Venkatesh, Sudheesh (2023) ಜನರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ‘ಉದ್ಯಮ 5.0’ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು. Vijayvani.

Venkatesh, Sudheesh (2023) Green shoots of renaissance in public libraries. Times of India.

Venkatesh, Sudheesh (2023) On being a Jack or Jane of all trades. Times of India.

Venkatesh, Sudheesh (2023) When leaders stand up for their teams. People Matters.

Venkatesh, Sudheesh (2023) The arc of Industry 5.0 bends towards a social purpose. NHRD Network Journal, 16 (2). pp. 190-195.

Venkatesh, Sudheesh (2023) The lottery of birth: Same rights, yet some must work harder. Times of India.

Verma, Manisha and Diwakar, Sandeep (2023) Developing an Understanding of Probability… Experience from the classroom. At Right Angles\. pp. 45-50. ISSN 2582-1873

Vijayan, Bevin (2023) On examining residential segregation in rural Gadag, Karnataka, India: The case of the Banjara Tandas. International Journal of Social Determinants of Health and Health Services. pp. 1-11.

Vishwakarma, Shweta (2023) Ocean in a Bucket | The Story in Class. Learning Curve (16). ISSN 2582-1644

Vyasanakere, Jayanth (2023) सवाई जयसिंहस्य ज्योतिःशास्त्रप्रस्थानम्. IDC School of Design, IIT Bombay & The Astronomical Society of India.. ISBN 978-81-962186-1-4

Vyasanakere, Jayanth (2023) Is the Universe Unreal as per Quantum Mechanics? Resonance: Journal of Science Education, 28 (2). pp. 191-197. ISSN 0973-712X

W

Warhadpande, Mahit and Ghosh, Abhroneel (2023) Real world implications of a KVPY problem. At Right Angles. pp. 74-85. ISSN 2582-1873

Y

Yadav, M. R. and Kumar, Naresh (2023) Divisibility by any ClassRoom Odd Number that is not a Multiple of 5. At Right Angles. pp. 35-38. ISSN 2582-1873

Yaduvanshi, Lalita (2023) Children who feel better, learn better. Learning Curve (15). pp. 37-39. ISSN 2582-1644

आलम, शाह (2023) हमारे समय में श्रम की गरिमा. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 92-97.

कांडपाल, केवल आनन्द (2023) बच्चों ने बनाया अपनी कक्षा के संविधान का संकल्प प्रस्ताव. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 20-26.

कुमार, मनोज (2023) कविता की सप्रसंग व्याख्या. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 30-35. ISSN 2582-4836

कुलश्रेष्ठ, अमित (2023) इबािती सवालों की भाषा का सवाल. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 7-12. ISSN 2582-4836

ख़ान, महमूद and चमोली, मनोहर and कलाम, अब्ल and मदान, अमन and मिश्रा, मयंक (2023) स्कूल / कक्षा में संवैधानिक मूल्यों का शिक्षण कैसे हो? Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 105-119.

ख़ान, रुबीना and झरबड़े, महेश (2023) गाँव, नदी और कठपुतली का इतिहास. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 7-11.

ख़ान, शिफ़ा (2023) बारिश और बच्चों के अनुभव मौखिक बातचीत का शैक्षिक महत्त्व. Pathshala Bheetar Aur Bahar.

गुर्जर, मुरलीधर (2023) भाषा शिक्षण के तरीक. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 80-83.

जायसवाल, पिया (2023) सामाजिक विज्ञान में सीखना सिखाना. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 43-47. ISSN 2582-4836

जोशी, कमलेश चंद्र (2023) बच्चों का लेखन पोर्टफ़ोलियो : एक विश्लेषण. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 33-40.

जोशी, कमलेश चंद्र (2023) शिक्षक के पेशेवर विकास में सहायक है कक्षागत प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 35-42. ISSN 2582-483X

जोशी, कमलेश चंद्र (2023) लाइटनिंग. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 92-94. ISSN 2582-483X

झरबड़े, महेश (2023) कैसे साथ–साथ चल पाए पढ़ना–लिखना और सुनना–बोलना. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 29-34. ISSN 2582-483X

तंवर, हंसराज (2023) पढ़ने-लिखने का आनन्द. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 54-57. ISSN 2582-4836

त्रिवेदी, अंजना (2023) बाल साहित्य में गुँथे मानवीय–सामाजिक मूल्. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 15-21. ISSN 2582-483X

त्रिवेदी, अंजना (2023) भाषा की तरलता और अनुभव की गहनता से बनी मिट्टी का इत्र. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 79-82. ISSN 2582-4836

देशमुख, सीमा (2023) स्कूल और समुदाय में गालियों का इस्तेमाल और हिंसा की शुरुआत. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 7-14. ISSN 2582-483X

द्विवेदी, अभिषेक कुमार (2023) बच्चे को जानना-समझना और सिखाने की तरकीब. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 71-75. ISSN 2582-483X

द्विवेदी, अभिषेक कुमार (2023) बच्चे असफल कैसे होते हैं. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 70-78. ISSN 2582-4836

नौटियाल, विजय आनंद (2023) बच्चों के साथ कक्षा में अक्षांश–देशान्तर पर कार्य के अनुभव. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 84-91.

पटेल, सुमन (2023) कहानी की कथा. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 73-79.

पालीवाल, मीनू (2023) पढ़ना, अक्षर–मात्रा से आगे... Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 27-32.

पालीवाल, मीनू (2023) पढ़ने-लिखने में मौखिक भाषा की भूमिका. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 36-42. ISSN 2582-4836

प्रभात, . (2023) प्यारी मदाम मौत. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 87-94. ISSN 2582-483X

बतकू, लता and कोहली, अमित (2023) वन व्यंजन उत्सव : एक शैक्षिक आयोजन. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 22-28. ISSN 2582-483X

भाटिया, पूनम and राय, दीपक (2023) किताबें पढ़ने का चस्का बच्चों में स्कूल के प्रति अनुराग बढ़ाता है. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 98-104.

मदान, अमन (2023) चरित्र निर्माण : किशोरों की विरोधों से निपटने की संस्कृति. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 41-46.

मालवीय, मुकेश (2023) अक्षांश और देशान्तर की बातें. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 63-66.

मालवीय, मुकेश (2023) मातृभाषा और पढ़ने–लिखने की भाषा का द्वन्द. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 43-48. ISSN 2582-483X

मिश, ऋषभ कुमार (2023) सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों का दैनन्दिन ज्ञान. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 47-55.

मेहता, विवेक कुमार (2023) संख्याओं के संसार में भटकते हुए एक ख़ूबसूरत सफ़र. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 22-29. ISSN 2582-4836

मौर्य, माया (2023) स्कूली शिक्षा में भाषा का आकलन सार्थक तरीक़े अपनाने की ज़रूरत. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 56-62.

रस्तोगी, प्रियंका (2023) पाठकों के विचार. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 116-126. ISSN 2582-483X

राउत, गजेन्द्र (2023) बच्चों के पढ़ने–लिखने के विकास में पारिवारिक माहौल की भूमिका. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 49-58. ISSN 2582-483X

राय, दीपक (2023) शिक्षक का व्यापक नज़रिया कक्षा को जीवन्त और सार्थक बनाता ह. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 95-103. ISSN 2582-483X

वंजारी, राघवेंद्र (2023) चित्ता परत आला! सांस्कृतिक भारत. pp. 24-25.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) आपल्या माहितीला उजळ करणारी प्रश्नावली - भाग ६. पक्षिमित्र. pp. 19-20.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) राणीबाग स्वप्नातली. दैनिक सकाळ.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) माणूस फसला. मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका. p. 36.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) पुन्हा एक जन्म हवा. सांज पाडवा विशेषांक. p. 32.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) आपल्या माहितीला उजळ करणारी प्रश्नावली - भाग ७. पक्षिमित्र. p. 17.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) स्त्री नमन. ज्ञानसिंधू महिला विशेषांक. p. 12.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) आपल्या माहितीला उजळ करणारी प्रश्नावली - भाग ८. पक्षिमित्र. p. 15.

वंजारी, राघवेंद्र (2023) आपल्या माहितीला उजळ करणारी प्रश्नावली - भाग ९. पक्षिमित्र, 14 (1). p. 14.

वंजारी, राघवेंद्र श्रीकृष्ण (2023) श्यामची मंगळ सहल. निर्मळ रानवारा. pp. 30-33.

वंजारी, राहुल and वंजारी, राघवेंद्र (2023) पाहुणा पक्षी नोंद - कृष्णबलाक. पक्षिमित्र, 13 (3). pp. 13-14.

शर्मा, प्रतिभा (2023) कविता शिक्षण और भाषाई कौशल. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 80-86. ISSN 2582-483X

शर्मा, प्रतिभा (2023) पत्र और संवेदनशील मुद्दे : कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 64-69. ISSN 2582-4836

शर्मा, सुनीता (2023) सामाजिक विज्ञान शिक्षण का बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के साथ सम्बन्. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 64-70. ISSN 2582-483X

शुक्ला, दीपाली (2023) ज़िन्दगी और जीवटता की बुनावट : किमिया. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 90-91. ISSN 2582-483X

सरदाना, अरविन्द (2023) सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को याद करते हुए. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 59-63. ISSN 2582-483X

साहू, दोण (2023) बच्चों को होमवर्क नहीं, बल्कि चुनौती दें. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 58-63. ISSN 2582-4836

सिंह, अनिल (2023) दहलीज़ से बाहर सामाजिक विज्ञान का संसार. Pathshala Bheetar Aur Bahar. pp. 11-19.

सिंह, अनिल (2023) बाल साहितष्य : नए संसाि की हिड़की. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 13-21. ISSN 2582-4836

सुंदर, श्याम (2023) पढ़ने की घण्टी ने बदली विद्यालय की छट. Pathshala Bheetar Aur Bahar, 5 (16). pp. 76-79. ISSN 2582-483X

सुनीता, . (2023) लिखना सीखने की मज़ेदारी. Paathshaala Bhitar aur Bahar, 5 (17). pp. 48-53. ISSN 2582-4836

हातेकर, नीरज (2023) आर्थिक अंधश्रद्धा आणि वास्तव:. लोकसत्ता.

This list was generated on Fri Dec 1 07:45:06 2023 UTC.